Forskningsaktiviteter

I tillegg til forskning på hormoner i svangerskapet, har Dr Steier lang erfaring i arbeidet med utvikling av prevensjonsmidler:

Blant annet har han deltatt i utprøvingen av p-pillene Diane, Trionetta/Trinordiol og forløperen til Yasmin.
Senere har han deltatt i den tidlige fasen i utprøvingen av NuvaRing (den «vaginale» p-pillen).
Han har videre deltatt i et internordisk prosjekt som stod for utviklingen av hormonspiralen Levonova (levonorgestrelspiralen) som nå heter Mirena (Bayer). Dette arbeidet ble påbegynt 1. november 1982 og varte i første omgang til 1994 da spiralen kom på det norske markedet.

Etter dette fortsatte arbeidet fram til juli 2000 i forbindelse med at hormonspiralen skulle lanseres på det amerikanske markedet..

Øvrige deltagere i grunnprosjektet var leger fra 3 finske og 4 svenske sykehus i tillegg til Rikshospitalet i København.