Barnløshet

Barnløshet er et vanlig problem. I Norge regner en med at 10-15% av befolkningen, det vil si mer enn 40 000 mennesker til en hver tid har problemer med å reprodusere seg. For de fleste er dette forbigående, mens noen forblir varig barnløse, hvis de ikke får hjelp.

Om problemet er økende, er vanskelig å si. Men antallet barnløse som søker hjelp, er stigende, noe vi ikke har de helt gode forklaringer på årsaken til.

Men noe er å finne i at kvinnens alder er en viktig faktor Med økende alder faller reproduksjonsevnen. Og stadig flere velger å utsette å få barn, av mange årsaker – utdanning, karriere og kanskje at en i en tidlig fase av livet ikke ser det som så viktig å få avkom.

At kvinnens alder er viktig, illustreres ved at det er dobbelt så vanskelig å bli gravid når hun er 37 som når hun er 27 år.

Med økende alder er det også større risiko for vansker i svangerskapet – økt abortfrekvens, økt forekomst av fosteravvik og visse sykdommer og det er vanskeligere å bære fram barn og føde normalt.

Årsakene til problemene ved økt alder, ligger blant annet i den generelle aldring og påvirknger av arvestoffet og forandringer i organismen.

Andre årsaker til ufrivillig barnløshet er infeksjoner eller sykdommer som virker inn på reprodusjonsorganene..

Mulige forhold som ikke er så lett å dokumentere, er livsstils-påvirkninger. Økt nivå av stresshormoner som følge av et stressende tilvære, kan hos noen ha negativ innvirknig på reproduksjonsevnen.

Selv om årsakene til barnløshet i de fleste tilfellene er å finne hos kvinnen, må en ikke glemme at reproduksjonen vanligvis er et to-parter anliggende, og at det også kan foreligge en mannlig faktor. I en del tilfelle vil det også være en kombinasjon av faktorer fra begge parter.

Det forekommer også tilfeller av barnløshet av ukjent årsak. Det er nok årsaker,men de kan ikke påvises med vanlige metoder.

Takket være ny medisinsk teknologi, kan ufrivillig barnløshet i mange tilfeller avhjelpes.

Men først bør årsakene til problemene om mulig avklares

– Vårt center gir råd i forbindelse med barnløshet.
– Vi tilbyr tilbyr en basisutredning av paret. Kvinnen får gynekologisk undersøkelse supplert med ultralyd, hormonell utredning og vurdering av egglederne.

Partners sæd undersøkes.

– Hvis det etter dette er indisert med videre utredning, tilbyr vi det.
– Vi gir også behandling i de tilfelle som ikke krever henvisning til klinikk/institusjon i første omgang.

Dette kan gjelde par hvor kvinnen har normale eggledere men har uregelmessig eller manglende eggløsning – og det foreligger tilfredsstillende sæd.
Kvinnen får hormonkurer enten i form av tabletter eller injeksjoner, gjerne fulgt opp med ultralydkontroller.

– Hvis graviditet ikke oppnås, kan neste steg være å henvise til assistert fertilisering i form av inseminasjon eller såkalt prøverørsbehandling (IVF = in vitro fertilisering) som vil si befruktning utenfor kroppen. Denne behandlingen skjer på sykehus eller i dertil godkjent institusjon – i inn eller utland.

IVF-behandling brukes også når det foreligger defekte eller manglende eggledere.

I tilfelle av dårlig sæd eller sædcellene ikke er i stand til å befrukte egget, kan såkalt microinjeksjon (ICSI = innføring av en sædcelle i egget) benyttes. Dette er også befruktning utenfor kroppen.

– Om ønskelig kan vi tilby en såkalt infertilitetspakke som vil si at vi i samråd med paret organiserer full utredning, og foretar henvisning til behandling.

-Vår center utfører også scanning av kvinner som er i behandling ved andre klinikker og institusjoner enn de vi har samarbeidsavtale med.

Tilslutt, hva så med resultatene ved assistert fertilisering?

Suksessraten varierer mellom 10-30 (40 eller mer?)%, avhengig av pasientseleksjon og statistiske bearbeidelser.
De klinikkene som bare tar de beste kandidatene – unge friske kvinner, kanskje noen med barn fra før, og menn med god sæd, har naturlig nok de beste resultatene. Men de har da valgt bort de som kanskje har mest behov for hjelp. På grunn av ulike kriterier for pasientseleksjon og bruk av tallmaterialet, blir en direkte sammenligninger klinikkene i mellom vanskelig.

Det er fritt sykehusvalg i Norge, og par som etter gjentatte negative behandligsforsøk ved en klinikk ønsker å fortsette, bør kanskje vurdere alternativer, på bakgrunn av faktagrunnlag.

Lenker

Ved å klikke seg inn på lenker kan øvrig informasjon hentes.