Prevensjon

Intet er så kraft- og energikrevende for den kvinnelige organisme som svangerskap og fødsel.

Naturen sørger for begrensninger, men det er ikke alltid de er i samsvar med hverken biologiske forhold eller vår tids politiske tanker og ønsker. Det har alltid vært et uttalt ønske om å kunne kontrollere reproduksjonen – få det avkommet en ønsker og deretter sette stopp. Opp gjennom tidene har mange metoder vært forsøkt, fra innlegg i livmoren (også i gullutførelse), diverse innretninger og preparater beregnet for skjeden, til condom i en eller annen form..

Ettersom det er kvinnen som blir gravid, har prevensjon i stor grad vært hennes ansvar og i hennes interesse.

Vår tids prevensjonsmetoder kan deles i 3-4 hovedgrupper:

  • Sterilisering
  • Hormoner i en eller annen applikajonsform
  • Livmorinnlegg
  • Condom
  • Sikre perioder, sæddrepende preparater i ulike former

Her hører avgjort de 3 første gruppene til de sikre metodene.

Sterilisering

Skjer ved kirurgisk inngrep som krever generell bedøvelse hos kvinnen, mens det nyttes lokalbedøvelse på mannen.
Meget sikker metode som vanligvis ikke gjøres om igjen.

P-piller

Her finnes en rekke merker på markedet. Felles for dem er at det inneholder to hormoner; østrogen og gestagen. Hvis de taes riktig, har de meget høg sikkerhet.

Bivirkninger av alvorlig art er blodpropp og det er derfor viktig å velge bort de som ikke kan eller skal bruke vanlige p-piller.

P-pillene undertrykker eggløsningen og det medfører visse bekymringer ved langtidsbruk fra ung alder. Noen kvinner får problemer med å få spontan eggløsning når de slutter med pillene, for å få barn.

Om det finnes andre bivirkninger, gjenstår å se.

Vaginalringen har samme virkning og sikkerhet som p-pillen. I stdet for å ta piller daglig, plasseres ringen i skjeden for 3 uker ad gangen Fordelen er at kvinnen ikke må huske det daglige pilleinntaket..

Minipiller

Inneholder et gestagen og har lavere sikkerhet enn p-piller. De bør også taes til faste tider og har lite tidsmessig slingringsmon.Det finnes også en såkalt østrogenfri p-pille som egentlig er en høydosert minipille, men med god sikkerhet..

Hormonspiral

Dette er et godt prevensjonsmiddel for mange. Spiralen iinneholdet et potent hormon som tørker ut livmorslimhinnen og gjør slimet seigt og ugjennomtrengelig for sædcellene Dette gir spiralen meget høy sikkerhet samtidig som den har viktige tilleggsfunksjoner som reduksjon av menstruasjonsmengen med inntil 80% og gunstig virkning på menstruasjonssmerter. I tillegg behøver ikke kvinnen å måtte tenke på daglig inntak av piller. De fleste kan bruke denne spiralen.

Kobberspiralen

Har en helt annen virkemåte enn hormonspiralen. I stedet for en kappe med hormoner, inneholder den kobber som avgir ioner som virker ødeleggende på befruktede egg i livmorhulen, i tillegg til at den har fremmedlegemevirkning.

Sikkerheten er lavere enn for hormonspiralen og p-piller, dessuten har den en tendens til å øke menstruasjonsmengden med inntil 70%

Andre hormonelle antikonseptiva

P-sprøyte (Depot Provera) og P-staven er midler som jeg ser som en nødløsning og ikke anvender.
Depot-Provera har en tendens til å gi blødningsforstyrrelser og sies ha negativ innvirkning på et skelett i oppbygging. Det gjelder den unge piken.

Prevensjon for mannen

I stor grad har dette vært begrenst til condom, men det har vært gjort iherdige forsøk med framstilling av hormonelle midler for mannen, desverre i det fleste tilfelle med bivirkninger som har vært så uheldige for han at ikke bare hensikten med dem er blitt borte.

Vårt center har både kobber- og hormonspiraler på lager