Priser

Priser på nettbaserte tjenester:

Samtale eller rådgiving via mail eller telefon: kr 300

I tillegg har vi også en spørrespalte; Spør Dr Steier, som er gratis og som er beregnet for råd og enkle problemstillinger

Priser ved konsultasjon:

Gynekologisk undersøkelse inklusive ultralyd: kr 900 (+ evt. kortgebyr kommer i tillegg)
Kontroller/oppfølging: kr 800 (+ evt. kortgebyr kommer i tillegg)
Ekstra prøver: kr 100
Studenter betaler ikke ekstra for prøver.
Brystundersøkelse med ultralyd: kr 100
Undersøkelse for beinskjørhet: kr 100
Resept utenom konsultasjon: kr 100

Betaling:

– Ved konsultasjon betales kontant eller med kort (da kommer kortgebyr i tillegg).
– Nettbaserte tjenester betales via nettbank. Kontonummer fåes ved samtale.