Hormonforstyrrelser

Hormonene er kjemiske substanser som produseres i spesielle organer og stukturer i kroppen. De blir skilt ut i blodbanen som bringer dem til bestemte målorganer, eller de virker lokalt, Hormonene virker som signalstoffer eller budbringere som har innflytelse på hver enkelt celle i kroppen og styrer livsfunksjonene

– på kort sikt ved å påvirke viktige funksjoner som blodtrykk og elektrolytter, kroppstemperatur, metabolismen og sist men ikke minst takle stress og truende situasjoner

– på lang sikt ved å ved å være blant hovedaktørene i reproduksjonen

Dette er egentlig er to sider av samme sak:

livet – opprettholde de daglige funksjoner og videreføringen
Hormonene er nært knyttet til sine to fettere, centralnervesystemet og immunapparatet, både strukturelt og funksjonelt.I hjernen både produseres og lageres en rekke viktige hormoner som dels kommer fra andre deler av kroppen Med rette kan sies at hjernen er ikke bare vår største hormonproduserende organ, men også vårt største sexualorgan.

Allerede i tidligste stadium i fosterlivet (embryonalstadiet) påvirker hormonene det nye liv.

først human choriongonadotropin (hCG) som er svangerskapshormonet

som har en overordnet mulitfunksjonell virkning

Tiden etter fødselen og fram mot puberteten er en rolig periode for begge kjønn som hormonelt skiller seg lite fra hverandre.

I puberteten blir piken blir kvinne og gutten mann. I dene tiden preges de av enorme forandringer forårsaket av en hormonflodbølge som skyller inn over dem. Det innebærer kroppslige og psykiske forandringer, kjønnsmodning og dermed evnen til å reprodusere seg. Denne tiden kan være vanskelig for mange, ikke er de barn og ikke er de voksne, men det roer seg etterhvert.

I den første tiden har pikene ofte uregelmessige eggløsninger og derved uregelmessige og tildels så kraftige menstruasjoner at noen blir blodfattige. For de fleste normaliserer dette seg etter noen tid – måneder, mens andre er kommet i et spor som skaper problemer senere.

Det er eggløsningen som er viktig for de endokrine funksjonene. Menstruasjonen er bare et sekundærfenomen som betyr at kvinnen ikke er blitt gravid. Hormonell ubalanse som følge av skjelden eller manglende eggløsning, gjør at kvinnen får et økt nivå av mannlige kjønnshormoner, som kan innebære fettet og kviset hud, økt uønsket hårvekst og skjeldne eller ingen blødninger. Tilstanden kan med tiden være selvforsterkende og hvis den varer lenge kommer piken inn i en såkalt ond cirkel. Hun har ikke eggløsning, blødningene blitt skjeldnere, hudforandringene og hårveksten øker og hun har problemer med å bli gravid.Til bildet hører også metabolske forandringer og i noen tilfeller vektproblemer.

Blodprover viser avvik i hormonnivåene.

Ultralydundersøkelse kan vise forstørrede eggstokker med en rekke små egganlegg like under eggstokk-kapselen som er fortykket.

Tilstanden representerer det en tidligere kalte Stein-Leventhalsyndrom, eller PCO (polycystisk ovariesyndrom) som det nå feilaktig kalles. Her foreligger ingen cyster, bare økt antall små egganlegg (follikler) og kunne mer korrekt kalles PFO (polyfollikulært ovariesyndrom).

Årsaken til tilstanden er ikke kjent. Men verden er blitt stadig mer stressende, og noe kunne ligge i økt nivå av stresshormoner, selv om intet er bevist. Men det underbygges av det faktum at mange (ikke alle) unge piker i forbindelse med hard fysisk aktivitet, ikke har eggløsning og dermed manglende menstruasjon.

Det bekymringsfulle i denne sammenheng er at det påvirker skelettstrukturen i negativ retning og ingen vet hvilke øvrige konsekvenser hormonubalansen kan ha på sikt.

Kroppsvekten, primært eller sekundært er også av betydnig, men dette er høyst individuelt. En vet at i kroppsfettet både lages og lagres kvinnelige kjønnshormoner, som altså kan bidra til hormonell ubalanse. Men samtidig er fett viktige byggestener i blant annet kjønnshormonene. Altså er de nødvendig. Dette gjenspeiler seg ved at meget tynne piker som mister menstruasjonen, får den igjen når de legger på seg.

Problemet er balansen, men her kommer så mange faktorer inn og individuelle forhold vil være av betydning.

Det finnes derfor ingen fasitsvar – bare mange spørsmål, som ellers i biologien

Vårt center utreder pasienter med hormonelle forstyrrelser
.