Ultralyd

Ultralyd er et ikke bare nyttig men nødvendig utstyr. Metoden har begrensninger som ligger i at ikke alt kan sees, og ting kan oversees eller mistolkes.

Ultralyd har fått bred anvendelse.

I forbindelse med utredning og behandling for barnløshet brukes ultralyd til:
– vurdere livmor og eggstokker
– følge follikkelvekst og utvikling ved hormonbehandlnig
– avgjøre når folliklene (eggsekkene) er modne
– uthenting av egg

Som supplementt til gynekologisk undersøkelse:
– vurdere organene i underlivet

Øvrig anvendelsesomårder:
– brystundersøklese (erstatter ikke mammografi, men er et supplement)

– screening med tanke på beinskjørhet (osteoporose)

Ved svangerskap eller spørmål om det, vil en tidlig vil en kunne se:
– om det foreligger graviditet
– om det ser ser bra ut så langt
– hvor langt svangerskapet er kommet. Dette er spesielt nyttig ved uregelmessige menstruasjoner og dermed usikkerhet når svangerskapet har begynt
– antall fostere

Senere i svangerskapet (11-12 uker) vil se:
– om det foreligger tegn til fosteravvik eller visse misdannelser

Ved 17-19 uker vil en kunne:
– bestemme svangerskapets lengde og gi en såkalt ultralydtermin, hvilket er nyttig ved usikkerhet om hvor langt svangerskapet er kommet. Ved regelmessig menstruasjon og sikkert tidspunkt for påbegynt svangerskap, er det derimot ikke så mye å hente

– visse misdannelser eller avvik hos fosteret
– se om det forligger flere fostere
– vurdere fostervannsmengde
– finne hvor morkaken ligger

Senere i svangerskapet vil en kunne:
– følge fosterets vekst
– bestemme vekt
– bstemme fosterets leie
– vurdere morkaken
– vurdere fostervannsmengde

Med Doppler kan blodstrømsmålinger gjøres, som kan gi nyttig informasjon og være indisert ved spørsmål om utvikling og tilstand hos fosteret.

Vårt center har ultralydapparat med doppler og gjør både innvendige og utvendige undersøkelser. Vi har også utstyr for undersøkelse av bryst og scanning med tanke på beinskjørhet.

Lenker
Ved å klikke seg inn på lenker vil annen informasjon finnes